GIÁ TRỊ CƠ BẢN

UY TÍN

Chúng tôi khiêm tốn và năng động. Chúng tôi làm việc vì lợi ích chung và tìm cách bảo vệ lợi ích cho thế hệ hiện tại và tương lai.

THẨM QUYỀN

Chúng tôi làm việc với sự chuyên nghiệp và nghiêm ngặt. Bời vì, chúng tôi đã và đang làm việc với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này (chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia ẩm thực, chuyên gia nghiên cứu oleologist, nhà cung cấp …).

INTÉGRITÉ

Chúng tôi làm việc trên sự minh bạch, trung thực và gương mẫu. Chúng tôi tạo những thói quen mới có lợi hơn cho con người và môi trường.

YÊU CẦU

Chúng tôi có niềm tin vào con người, dinh dưỡng và môi trường. (Chúng tôi không thỏa hiệp về giá trị của chúng tôi hoặc chất lượng sản phẩm của chúng tôi.)

AUDACE

Chúng tôi rất mong muốn nâng cao nhận thức và mô hình tiêu dùng, cái mà ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và môi trường của chúng tôi. Chúng tôi tin vào sự đổi mới này và mong muốn có thêm nhiều sáng kiến hơn.

HỢP TÁC

Chúng tôi làm việc trên sự hợp tác. Chính cách hành động hợp tác cùng nhau và hợp nhất các kỹ năng, chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu lớn hơn.