SỨC KHỎE CỦA TRẺ SƠ SINH

Từ 0 đến 3 tuổi, sự phát triển của trẻ sơ sinh sẽ theo cấp số nhân. Cân nặng của bé sẽ tăng gấp ba trong năm đầu tiên, bé sẽ tăng từ 2 cm mỗi tháng cho đến khi lên 2 tuổi, một độ tuổi mà bé sẽ có được 80% khả năng nhận thức và hoàn thành sự trưởng thành của hệ thống miễn dịch. Thực phẩm là nguồn năng lượng đầu tiên thúc đẩy sự phát triển tuyệt vời này.

Huile Bebe Image Opt 768x463