DẦU Ô LIU NGUYÊN CHẤT HỮU CƠ – QUINTESENS

DẦU Ô LIU HỮU CƠ: HƯƠNG VỊ TRÊN HẾT!

Đó là trung tâm của terroir Andalusian và Catalan tốt nhất, chúng tôi đã chọn 2 loại ô liu hữu cơ cần thiết để sản xuất thêm dầu ô liu QuinteSens.

Một loại dầu ô liu hữu cơ địa phương, được chiết xuất bằng cách ép lạnh đơn giản. Một loại dầu oliu cho người sành ăn, trái cây, ngon trên vòm miệng vì không có vị đắng hay gia vị.

Một mật hoa thực sự đã nếm mù và được công nhận “Hương vị của năm 2012” bởi người tiêu dùng.